Loading...

مجموعه سوالات آرایش وپیرایش عمومی

مجموعه سوالات آرایش وپیرایش عمومی کد استاندارد:570/23/1/23 از مجموعه خدمات گروه مراقبت زیبایی

مجموعه سوالات آرایش وپیرایش عمومی
کد استاندارد:570/23/1/23

آرایش و پیرایش زنانه

درسنامه 

سوالات نظری و چند گزینه ای

پاسخ های تشریحی

آزمون های آزمایشی و عملی

قابل استفاده برای مهارت آموزان و دانش آموزان کاردانش و متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان

گزوه تالیف :کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور

مولفین :فاطمه باستانی ، نادیا امجدی ، آتیه ناوران 

انتشارات :فنی و حرفه ای کشور

نظرات
    نظر در مورد کتابهای فنی و حرفه ای