Loading...

پیرایشگر موی زنانه

پیرایشگر موی زنانه کد استاندارد:570/31/1/2 از مجموعه خدمات گروه مراقبت زیبایی

پیرایشگر موی زنانه
کد استاندارد:570/31/1/2

مجموعه سوالات آرایش وپیرایش عمومی

درسنامه 

سوالات نظری و چند گزینه ای

پاسخ های تشریحی

آزمون های آزمایشی و عملی

قابل استفاده برای مهارت آموزان و دانش آموزان کاردانش و متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان

گزوه تالیف :کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور

مولفین :فاطمه باستانی ، نادیا امجدی ، ناهید دانشمند

انتشارات :فنی و حرفه ای کشور

نظرات
    نظر در مورد کتابهای فنی و حرفه ای