Loading...

کاربر نرم افزار اداری

کاربر نرم افزار اداری کد استاندارد :342/24/1/4

مجموعه سوالات نظری و عملی ارزشیابی مهارت 

کاربر نرم افزار اداری
کد استاندارد :342/24/1/4

مجموعه سوالات کاربر نرم افزار اداری

درسنامه

سوالات نظری چند گزینه ای

پاسخ های تشریحی

آزمون های آزمایشی و عملی 

قابل استفاده برای مهارت آموزان و دانش آموزان کاردانش و متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان

مولفین : کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور

انتشارات :فنی و حرفه ای کشور

نظرات
    نظر در مورد کتابهای فنی و حرفه ای