Loading...

آرایشگر و پیرایشگر زنانه درسی

بر اساس استاندارد ملی مهارت 5-70/23/1/3 514220570010002
قیمت برای شما: 130,000تومان
افزودن به سبد

بر اساس استاندارد ملی مهارت
5-70/23/1/3
514220570010002

نام استاندارد آموزش شغل:
آرایشگر و پیرایشگر زنانه
شرح استاندارد آموزش شغل:
آرایش گر و پیرایشگر زنانه شغلی در حوزه مراقبت زیبایی است که در آن شخص قادر به انجام شایستگی هایی چون
آلودگی زدایی محیطی و حفاظت و بهداشت فردی، مشاوره و پذیرش مشتری، کوتاه کردن مو )کوپ(، حالت دادن
موهای کوتاه و بلند، محافظت از مو با محصوالت آرایشی، رنگ و مش کردن مو، صاف کردن مو، فرکردن، مرتب کردن
ناخن، اصالح صورت و ابرو وآرایش صورت خواهد بود و با مشاغلی از قبیل پیرایشگر ابرو وصورت زنانه، پیرایشگر موی
زنانه، آرایشگر موی زنانه، متعادل ساز چهره زنانه، کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه، آرایشگر ناخن در ارتباط می باشد.

 

مولف زهرا احمدی
نوبت چاپ اول 1400
شابک 978-622-6141-40-6
نظرات
    ارسال نظر