Loading...

آرایشگر دائم صورت زنانه درسی

براساس استاندارد ملی مهارت 5142-57-003-1 51422057005001
قیمت برای شما: 110,000تومان
افزودن به سبد

نام استاندارد آموزشي شغل :
آرايشگر دائم صورت زنانه
شرح استاندارد آموزش شغل :
آرايشگر دائم صورت زنانه ، شايستگي در حوزه مراقبت و زيبايي است كه در آن هنرجو قادر
به انجام ضوابط ايمني، بهداشت فردي و آلودگي زدايي محيط كار و ابزار، مشاوره با مشـتري
جهت انجام كار و پذيرش، آماده سازي پوست قبل از آرايش دائم، طراحي متناسب با چهـره،
آرايش دائم ابرو و هاشور، آرايش دائم لب و سايه لب، آرايش دائم چشم، تـرميم نهـايي و بـا
مشاغلي از قبيل پيرايشگر صورت و ابروي زنانه و متعادل سازي چهره زنانـه در ارتبـاط مـي
باشد.

مولف زهرا احمدی
نوبت چاپ اول 1400
شابک 978-622-6141-24-6
نظرات
    ارسال نظر