Loading...

آرایشگر دائم صورت زنانه

بر اساس استاندارد ملی مهارت : 2-003-57-5142
قیمت برای شما: 100,000تومان
افزودن به سبد

استاندارد آموزش شغل

نام استاندارد آموزشي شغل :
آرايشگر دائم صورت زنانه

شرح استاندارد آموزش شغل :
آرايشگر دائم صورت زنانه ، شايستگي در حوزه مراقبت و زيبايي است كه در آن هنرجو قادر
به انجام ضوابط ايمني، بهداشت فردي و آلودگي زدايي محيط كار و ابزار، مشاوره با مشـتري
جهت انجام كار و پذيرش، آماده سازي پوست قبل از آرايش دائم، طراحي متناسب با چهـره،
آرايش دائم ابرو و هاشور، آرايش دائم لب و سايه لب، آرايش دائم چشم، تـرميم نهـايي و بـا
مشاغلي از قبيل پيرايشگر صورت و ابروي زنانه و متعادل سازي چهره زنانـه در ارتبـاط مـي
باشد.


- شايستگي ها / كارها
رديف عناوين
ضوابط ايمني، 1 بكارگيري بهداشت فردي و آلودگي زدايي محيط كار و ابزار
2 مشاوره با مشتري جهت انجام كار و پذيرش
3 آماده سازي پوست قبل از آرايش دائم
4 طراحي متناسب با چهره
5 آرايش دائم ابرو و هاشور
6 آرايش دائم لب و سايه لب
7 آرايش دائم چشم و مژه
8 ترميم نهايي

نظرات
    ارسال نظر
    (بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)