398,000 5%
379,000 تومان

آشنایی با ساختار و تجهیزات شبکه های توزیع برق

امتیاز : 5
آشنایی با ساختار و تجهیزات شبکه های توزیع برق
تولید کننده: انتشارات طلوع فن
  • کدکالا:
اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه:
از 1 رای

 

فهرست مطالب

پیش گفتار

 

10

 

 

 

فصل 1

آشنایی با شرکت های توزیع برق ...........................................................

12

1-1-

تاریخچه شرکت توزیع برق ..............................................................................

 

13

1-2-

اهداف بنیادین بخش توزیع در صنعت برق ....................................................................

13

1-3-

تولید و توزیع انرژی الکتریکی ....................................................................................

14

1-4-

نحوه تغذیه شبکه های توزیع فشار متوسط از نظر ساختاری .......................................

 

16

1-4-1-

شبکه های شعاعی (باز) ................................................................................................

 

16

1-4-2-

شبکه های حلقوی (رینگ) .................................................................................

 

17

1-4-2-1-

شبکه حلقه باز ( حلقوی با تغذیه از یکسو) ....................................................................

 

17

1-4-2-2-

شبکه حلقه بسته ( حلقوی با تغذیه از دو سو) ................................................................

 

18

1-4-3-

شبکه های غربالی (شبکه های به هم پیوسته) .................................................................

 

18

 

 

 

فصل 2

شبکه های توزیع برق فشار متوسط زمینی ..............................................................

19

2-1-

انواع کابل از نظر جنس عایق .................................................................................

 

20

2-2-

آشنایی با لایه های کابل فشار متوسط کراسلینک (XLPE) ...........................................

 

24

2-3-

سركابل(Cable End)

27

2-3-1-

سرکابل روغنی .................................................................................................

 

29

2-3-2-

سرکابل حرارتی(خشک) Heat Shrinkable Terminations .........................

29

2-3-3-

سرکابل سرد   (Cold Shrink) ........................................................................

30

2-3-4-

سرکابل پلاگین (Plug-in Terminations) ......................................................

33

2-4-

روش های مختلف کابل کشی زمینی

35

2-4-1-

کابل به کار رفته در داخل پست های توزیع ..................................................................

 

35

2-4-2-1-

سیستم مجرای کابل یا سیستم زیرزمینی ..................................................................

 

36

2-4-2-2-

خواباندن کابل در کانال و گودال ........................................................................

36

 

2-4-3-

 

نصب کابل زمینی

37

2-4-4-

توصیه های عمومی برای کابل کشی ...................................................................

 

39

2-4-4-1-

روش های مختلف کشیدن کابل .........................................................................

41

2-4-5-

انبار نمودن قرقره های کابل .............................................................................

 

44

2-4-6-

مشخصات کابل ها

 

45

 

 

 

فصل 3

شبکه های توزیع برق فشار متوسط هوایی

46

3-1-

هادی های آلومینیوم _ فولاد (ACSR)

47

3-2-

هادی روکش دار فشار متوسط  (Covered Conductor) ......................................

48

3-3-

مقره (ایزولاتور) ..........................................................................................................

 

52

3-3-1-

خواص عایق های سیلیکون ................................................................................. 

 

53

3-4-

اصلی کردن کابل یا سیم روی مقره (باندینگ)

 

53

3-5-

کراس آرم ..................................................................................................................

 

54

3-6-

پایه ها ..........................................................................................................................

 

55

3-6-1-

نوع نصب پایه ها ..........................................................................................................

 

56

3-6-2-

مشخصات پایه های بتنی ...............................................................................................

 

56

3-6-3-

ارتفاع و عمق دفن پایه ها ..............................................................................................

 

57

3-6-4-

زاویه نصب پایه ها .......................................................................................................

58

3-6-5-

پایه های فلزی .............................................................................................................

 

58

3-6-6-

نحوه چیدمان پایه ها بر روی زمین ................................................................................

 

60

3-6-7-

مهار ..................................................................................................................

61

3-7-

مراحل احداث شبکه هوایی

 

63

 

 

 

فصل 4

حریم شبکه های برق ............................................................................

65

 

 

 

 

 

فصل 5

ترانسفورماتور .......................................................................................

 

73

5-1-

تعیین سطوح عایقی ترانسفورماتور .............................................................................

 

75

5-2-

ترانسفورماتورهای روغنی کنسرواتوری ..............................................................

 

76

5-3-

معرفی اجزاء  ترانسفورماتور روغنی کنسرواتوری .......................................................

 

78

5-4-

ترانسفورماتور روغنی هرمتیک .........................................................................

91

5-5-

ترانسفورماتور خشک رزینی ..............................................................................

96

5-5-1-

تفاوت ترانسفورماتور روغنی با ترانسفورماتور خشک رزینی .......................................

 

97

 

 

 

فصل 6

پست های توزیع برق هوایی ................................................................

107

6-1-

معرفی تجهیزات پست هوایی ....................................................................................

 

109

6-2-

پست های هوایی از لحاظ موقیت نصب ....................................................................

111

6-3-

ویژگی های محل احداث پست هوایی .......................................................................

 

114

6-4-

ارتفاع نصب پست هوایی ..........................................................................................

 

114

6-5-

کاورینگ ترانسفورماتور هوایی .................................................................................

 

115

 

 

 

فصل 7

پست های توزیع برق زمینی .................................................................

116

7-1-

پست پاساژ ................................................................................................................

124

7-2-

پست کمپکت ...........................................................................................................

 

125

7-2-1-

طبقه بندي پست‌هاي کمپکت پيش‌ ساخته ..................................................................

 

126

7-2-2-1-

پست های موبایل ......................................................................................................

130

7-2-2-2-

پست­هاي يونيت ........................................................................................................

131

7-2-2-3-

پست­هاي پدمانتد .............................................................................................. 

 

131

7-3-

پست های هوایی با تابلو RMU .................................................................................

132

7-4-

تابلوهای برق فشار متوسط ................................................................................................

 

135

7-4-1-

سيستم اينترلاك (inter lock – قفل داخلي) ..........................................................

 

136

 

 

7-4-2-

 

سکسیونر ساده

138

7-4-3-

تابلوی برق فشار متوسط کمپکت .....................................................................................

 

139

7-5-

تابلوهای برق فشار ضعیف ................................................................................................

 

140

7-6-

کابل های برق فشار ضعیف ..............................................................................................

 

142

 

 

 

فصل 8

حفاظت الکتریکی ................................................................................

146

8-1-

تجهیزات حفاظتی شبکه فشار متوسط هوایی ......................................................

 

147

8-1-1-

سکسیونر گازی

147

8-1-2-

ریکلوزر (Recloser)

 

148

8-1-3-

سکشنالایزر (Sectionaliser)

151

8-1-4-

نشانگر خطا (Fault Indicator)

 

153

8-2-

حفاظت فشار متوسط ترانسفورماتور هوایی ............................................................

 

156

8-3-

حفاظت فشار متوسط ترانسفورماتور زمینی .........................................................

 

159

8-3-1-1-

سکسیونر قابل قطع زیر بار در پست های زمینی

160

8-3-2-1-

دیژنکتور (کلید قدرت)

164

8-3-3-1-

تقسیم بندی رله ها از نظر نحوه اتصال به شبکه ....................................................

 

167

8-3-3-2-

رله های حفاظت جریان زیاد ............................................................................   

 

170

8-4-

حفاظت فشار ضعیف .......................................................................................

 

174

8-4-1-

کلید اتوماتیک (Circuit Breaker) ......................................................................

174

8-4-1-1-

کلیدهای اتوماتیک کمپکت  (Moulded Case Circuit Breaker) ..................

176

8-4-1-2-

کلیدهای اتوماتیک هوایی  (Air Circuit Breaker) ..............................................

177

8-4-1-3-

پارامترهای کلید اتوماتیک ...............................................................................

 

179

8-4-1-4-

کلید مینیاتوری (MCB) ............................................................................................

184

8-4-1-5-

فیوز فشار ضعیف ......................................................................................................

 

188

8-5-

ترانسفورماتور جریان (CT) .......................................................................................

195

 

 

8-6-

ترانسفورماتور ولتاژ (PT) ..........................................................................................

 

201

8-7-

MOF ...........................................................................................................

 

206

8-8-

مقره سنجش

208

8-9-

سیستم زمین ...................................................................................................

 

212

8-9-1-

سیستم زمین در ترانسفورماتورها ................................................................................

212

8-9-2-

سیستم زمین در شبکه توزیع برق  ایران ......................................................................

213

8-9-3-

احداث سیستم زمین ........................................................................................

 

218

8-9-4-

سیستم زمین در شبکه روشنایی معابر ..................................................................

 

221

 

 

 

فصل 9

شبکه توزیع برق فشار ضعیف .................................................................

222

9-1-

شبکه برق فشار ضعیف زمینی ...........................................................................................

 

223

9-1-1-

شالتر .......................................................................................................................

224

9-1-2-

کابل های برق فشار ضعیف زمینی ....................................................................................

 

227

9-1-3-

نشانه گذاری کابل ها

 

228

9-2-

شبکه برق فشار ضعیف هوایی سیمی .................................................................................

 

229

9-2-1-

تجهیزات شبکه برق فشار ضعیف هوایی ............................................................................

 

229

9-2-2-

کابل خودنگهدار هوایی ............................................................................................

231

9-3-

خازن .........................................................................................................................

 

235

9-4-

انشعابات مشترکین .....................................................................................................

239

9-5-

شبکه روشنایی معابر ...................................................................................................

 

246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست 1

شبکه های توزیع برق هوایی و زمینی ..............................................................................

254

پیوست 2

اضافه ولتاژ های گذرا ...............................................................................................

 

257

پیوست 3

ظرفیت جریانی هادی ها ............................................................................................

268

پیوست 4

مشخصات الکتریکی کابل های PVC و XLPE .........................................................

275

پیوست 5

روابط افت ولتاژ در شبکه های شعاعی .......................................................................

277

پیوست 6

برآورد بار مشترکین ..................................................................................................

278

پیوست 7

الزامات  طراحی تابلوهای برق فشار ضعیف  و جعبه انشعاب ها ........................................

279

پیوست 8

تامین برق ..................................................................................................................

283

پیوست 9

درجه حفاظت الکتریکی (IP) ...................................................................................

285

پیوست 10

دیاگرام تک خطی پست های برق

287

پیوست 11

درباره ترانسفورماتور ...................................................................................

290

پیوست 12

محاسبات مربوط به بار سه فاز نامتعادل .......................................................................

309

پیوست 13

خازن ........................................................................................................................

320

پیوست 14

هارمونیک ................................................................................................................

324

پیوست 15

اندازه گیری مقاومت  ........................................................................................

340

پیوست 16

دستورالعمل استفاده از بنتونيت (مواد كاهش دهنده مقاومت) ..................................

348

پیوست 17

روشنایی معابر ...........................................................................................................

351

پیوست 18

نمونه تصاویر از لوازم اندازه گیری ............................................................................

371

پیوست 19

رنج های مختلف تجهیزات .......................................................................................

372

پیوست 20

مروری بر فرمول ها و مفاهیم پایه ..........................................................................            

373

 

 

 

بازخوردها
    ارسال نظر
    (بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)