490,000 10%
441,000 تومان

بهره برداری از شبکه های توزیع برق

امتیاز : 5
بهره برداری از شبکه های توزیع برق
تولید کننده: انتشارات طلوع فن
  • کدکالا:
اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه:
از 1 رای

فهرست مطالب

پیش گفتار

 

9

 

 

 

فصل 1

انواع خطا در شبکه توزیع برق ..............................................................

11

1-1-

تقسیم بندی خاموشی ها ..........................................................................................

12

1-2-

بررسی خاموشی های عمده در گروه های قطع ....................................................

 

14

1-3-

فیوزسوزی  ...................................................................................................

 

17

1-4-

اتصالی کابل .................................................................................................

 

20

1-5-

سرقت در شبکه .............................................................................................

 

23

1-6-

انشعاب غیر مجاز ......................................................................................................

25

1-7-

معیوب شدن ترانسفورماتور .......................................................................................

 

26

 

 

 

فصل 2

بهره برداری از شبکه های توزیع برق

44

2-1-

مرکز کنترل دیسپاچینگ توزیع

 

47

2-1-1-

مانور

 

49

2-2-

فوریت های برق

 

56

2-2-1-

تحویل و تحول پروژه های نوسازی

57

2-3-

تعمیرات پیشگیرانه (PM)

68

2-3-1-

برنامه ریزی PM در شبکه توزیع برق

 

68

2-3-2-

بازدید از شبکه

 

71

2-3-3-

ترموگرافی )تصویربرداری حرارتی مادون قرمز(

 

75

2-3-4-

اتصالات سست و ایجاد نقاط داغ (hot-spots) در شبکه

 

83

2-3-5-

بارگیری

 

93

2-3-6-

تنظیم ولتاژ

 

106

2-3-6-1-

اتوبوستر

 

113

2-3-6-2-

خازن گذاری

115

 

2-3-7-

اصلاح سیستم ارتینگ

120

2-3-8-

شاخه زنی

121

2-3-9-

سرویس پست

123

2-3-10-

اصلاح سربندی در پایه های فلزی روشنایی

134

2-3-11-

اندازه گیری مقاومت ارت پایه های فلزی

136

2-3-12-

شستشوی چراغ و رنگ آمیزی پایه و بازوی چراغ

138

2-4-

تعمیرات شبکه

140

2-4-1-

اصلاح کابل سرخط

 

141

2-4-2-

احیاء کابل های راکد

 

142

2-4-3-

نصب پایه

 

142

2-4-4-

قالب گیری پایه های بتنی

 

147

2-4-5-

تعویض و نظافت مقره 

 

152

2-4-6-

تعمیرات روشنایی

 

153

2-4-7-

تعویض شبکه های هوایی فشار ضعیف سیمی با کابل خودنگهدار

 

156

2-4-8-

عیب یابی

159

2-4-9-

صحت توالی فازها

159

2-4-10-

پنچر کردن کابل فشار متوسط 

162

2-4-11-

سرکابل بندی

 

165

2-4-11-1-

نحوه بی برق نمودن سرکابل در سلول فشار متوسط

 

166

2-4-11-2-

مراحل تصویری نصب سرکابل روغنی داخل پست زمینی

 

168

2-4-11-3-

مراحل تصویری نصب سرکابل حرارتی (خشک) فشار متوسط

 

169

2-4-11-4-

مراحل تصویری نصب سرکابل سرد

 

173

2-4-12-

مفصل بندی

 

175

2-4-12-1-

مراحل تصویری مفصل بندی حرارتی کابل فشار متوسط

 

181

2-4-12-2-

مراحل تصویری مفصل بندی تبدیل فشار متوسط (تبدیل کابل روغنی به خشک)

 

185

 

 

 

 

2-4-12-3-

مراحل تصویری مفصل بندی حرارتی کابل فشار ضعیف

190

2-4-12-4-

مراحل تصویری نصب مفصل سرد روی کابل فشار متوسط

 

193

2-4-12-5-

مراحل تصویری مفصل بندی چدنی بر روی کابل روغنی فشار متوسط

 

195

2-4-13-

تعویض ترانسفورماتور

 

199

 

 

 

فصل 3

نظارت بر بهره برداری در شبکه های توزیع برق

204

3-1-

وظایف ناظر بهره برداری

205

3-2-

نکات کاربردی نظارت

207

3-2-1-

معایب مشاهده شده در سرویس پست

 

208

3-2-2-

معایب مشاهده شده در اصلاح شالتر

 

213

3-2-3-

معایب مشاهده شده در مفصل بندی

 

214

3-2-4-

معایب مشاهده شده در سرکابل بندی کابل فشار متوسط حرارتی

 

220

3-2-5-

معایب مشاهده شده در تعمیرات شبکه های هوایی فشار ضعیف

229

3-2-6-

معایب مشاهده شده در نصب پایه های سیمانی

 

236

3-2-7-

معایب مشاهده شده در نصب تابلو ترمینال مشترکین (انشعابات زمینی)

 

238

3-2-8-

معایب مشاهده شده در نصب انشعابات هوایی مشترکین

 

243

3-2-9-

معایب مشاهده شده در تعمیرات روشنایی معابر

 

244

3-3-

بازدید از اکیپ های تعمیراتی

 

245

3-3-1-

کنترل خودروها در بازدید از گروه های اجرایی

 

246

3-3-2-

کنترل ابزار آلات در گروه های اجرایی

 

250

3-3-3-

کنترل موجودی انبار پیمانکاران

 

253

3-4-

بازدید شبانه از روشنایی معابر

 

254

3-5-

ارزیابی های ماهانه

 

255

3-6-

کنترل صورت وضعیت پیمانکاران

 

255

3-7-

گزارش های تحلیلی

256

 

 

 

 

فصل 4

ایمنی در شبکه های توزیع برق

276

4-1-

دستورالعمل برقکاران

 

277

4-2-

لوازم ایمنی فردی

279

4-3-

لوازم ایمنی گروهی

283

4-4-

ایمنی خودرو بالابر

287

4-5-

مقررات ایمنی قبل از انجام کار

288

4-6-

مقررات ایمنی حین انجام کار

289

4-7-

مقررات ایمنی بعد از انجام کار

291

4-8-

دستکش عایق برق

291

4-9-

اجازه کار

295

4-9-1-

اخذ اجازه کار در شبکه فشار متوسط

296

4-9-2-

مراحل اخذ اجازه کار در شبکه فشار متوسط هوایی

297

4-9-3-

مراحل اخذ اجازه کار در شبکه فشار متوسط زمینی

 

298

4-9-4-

مراحل اخذ اجازه کار در سرویس پست زمینی 

 

299

4-9-5-

مراحل اخذ اجازه کار در سرویس پست هوایی 

 

304

4-10-

ضرورت استفاده از ارت دائم عینی در زمان تعمیرات  

 

307

4-11-

ایمنی در هنگام مانور و برقدار نمودن پست های جدید الاحداث

 

307

4-12-

لزوم استفاده از کمربند ایمنی هارنس برای کار در ارتفاع

 

308

4-13-

خط گرم (HotLine) در شبکه فشار متوسط 

 

309

4-14-

ولتاژ گام (Step Voltage)

 

324

4-15-

مواردی از فعالیت های ناایمن 

325

4-15-1-

خطرات استفاده از فازمتر قلمی در تابلو فشار ضعیف

327

4-15-2-

مزایای استفاده از فازمتر دوبل فشار ضعیف

328

4-15-3-

تصاویر نمونه از فعالیت های ناایمن

329

4-16-

نقاط نا ایمن  در شبکه

 

338

 

4-17-

نمونه هایی از حوادث انسانی  در شبکه های توزیع برق

 

340

 

 

 

پیوست 1

شاخص های قابليت اطمينان

359

پیوست 2

آشنایی مختصر با تاریخچه نگهداری و تعمیرات (نت)

363

پیوست 3

عیب یابی در شبکه فشار ضعیف در زمان فیوزسوزی

367

پیوست 4

روش آزمایش (تست) شبکه های فشار متوسط با دستگاه تستر

377

پیوست 5

ترموگرافی

386

پیوست 6

محاسبه ظرفیت و تعیین محل خازن ثابت

396

پیوست 7

شکست الکتریکی عایق

399

پیوست 8

رفع عیب از شبکه روشنایی معابر

402

پیوست 9

ایمنی

407

پیوست 10

ارگونومی (Ergonomics)؛ علم محیط کار

423

 

 

 

منابع و مآخذ

 

435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازخوردها
    ارسال نظر
    (بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)